top of page

Yaşı ne olursa olsun oyunun kişinin hayatına sayısız faydası vardır. Oyun eğlencelidir, yaratıcıdır, stresi hafifletir,olumlu sosyal etkileşimi ve iletişimi teşvik eder.Çocuklar oyun oynarken engellemelere katlanmayı,duygularını düzenlemeyi ve gelişimsel görevlerde başarılı olmayı öğrenirler.Çocuklar oyun içinde yeni becerileri gerçek dünyanın yapılandırılmış sınırları ya da dili kullanma gerekliliği olmaksızın kendilerine anlamlı gelen bir biçimde deneyebililirler. Çocuklar yaratır,gelişir ve kendi benlik algılarını sürdürürken,oyun onlarakendi dünyalarına hakim olma şansı verir.Çocuklar ihtiyaçlarını paylaşabilecekleri kelimelere sahip olmadıkları ve dillerini anlayabilmek amacıyla yetişkinlere yöneldikleri zamanlarda iletişim kurmak için oyunu kullanırlar.*1

 

Oyun Terapisi Derneğinin tanımına göre oyun terapisi ‘eğitimli oyun terapistlerinin danışanların psikososyal sorunları engellemelerine ya da çözmelerine ve ideal büyüme ve gelişimi, gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla oyunun terapötik gücünden yararlandıkları kişilerarası bir süreç tesis etmek için kuramsal bir modelin sistemli bir biçimde kullanılmasıdır.*2

 

Oyun terapisinin tanımı aynı zamanda oyun terapistlerinin oyunun terapötik gücünü tanıma,kabul etme ve kullanma gayreti içinde olduklarına da işaret etmektedir. Değişim mekanizması olarak da bilinen oyunun bu gücü, danışanların psikososyal güçlüklerinin üstesinden gelmelerine ve olumlu gelişimini gerçekleştirmelerine yardımcı olan oyunun içindeki en etkin kuvvettir.*3

 

                                                                    

 *1,2,3 (Oyun Terapisinin Temelleri-Charles E.Schaefer)   


 
bottom of page