top of page

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 18.-21. AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Daha önceden tanıdığı varlıkları başka bir yerde gördüğünde tanıdığını belli eder.

-Basit problem durumlarına çözüm üretir.

-Uzaktaki nesneyi gösterir.

-Birbirini izleyen iki yönergeye uyar.

-Vücudun iki parçasını gösterir.

DİL GELİŞİMİ

-Ritmik sesleri mırıldanarak tekrar eder.

-Melodik sesleri mırıldanarak tekrar eder.

-Sözel oyunlar oynar.

-Eylemleri uygun ses taklitleriyle ifade eder.

-İsimleri söylendiğinde kitaptaki resimleri gösterir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Başkalarının duygusal ifadelerini taklit eder.

-Öfkelendiğinde yetişkin desteği ile sakinleşir.

-İlgi çekmek için çeşitli davranışlar gösterir.

-Aynı mekânda diğer çocuklarla etkileşime girmeden oyun oynar.

-Yetişkinle etkileşimli oyun oynar.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Karalama/boyama yapar.

-Kaşık ve çatalı amacına uygun kullanır.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Elinden tutulduğunda basamak çıkar.

-Parmak ucunda yükselir.

-Bisikleti ayaklar yerdeyken sürer

bottom of page