top of page

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 12.-15. AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Nesneyi en son saklandığı yerde bulur.

-Çeşitli nesneleri oyun aracı olarak kullanır.

-Mekândaki eşyaları yerlerinde arar.

-Özellikleri söylenen nesneleri verir.

-Doku özelliği söylenen nesneyi gösterir.

-Sorulan varlıkları işaret parmağı ile gösterir.

DİL GELİŞİMİ

-Sorulduğunda adını söyler.

-Anne- baba der.

-Bir-yirmi arasında sözcük söyler.

-Tanıdığı nesneleri isimlendirir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Kendi isteklerini yaptırmada ısrar eder

-Yeni karşılaştığı durumlarda duygularını ifade eden sesler çıkarır.

-Başkalarının duygularını anlamak için yüzüne bakar.

-Dokunarak sevgi göstermeyi taklit eder.

-Yüz ifadesi ile kızdığını belli eder.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Nesneleri dengeli bir şekilde üst üste koyar.

-Oyunlarda her iki elini eş güdümlü kullanır.

-Kalemi avucuyla kavrar

-Açılır kapanır nesnelerle, açma kapama yapar

-Kağıt yırtar

-Nesnelerin düğmelerine basar.

-Şekilleri uygun boşluklara yerleştirir.

-Topu iki eliyle tutarak karşısındakine atar.

-Suyu kaptan kaba boşaltır

-Küçük nesneleri dar ağızlı kaptan çıkarır.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Elinde nesne taşıyarak yürür.

-Yerdeki bir nesneyi eğilerek alır.

-Sabit duran topa ayağı ile vurur.

-Belirli bir yüksekliğe tırmanır.

-Yürürken itilip çekilen oyuncağı çeker.

bottom of page