top of page

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 10. AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Gözünün önünden kaldırılan nesneyi ilk saklanılan yerde arar.

-Yetişkinin yaptığı el ve vücut hareketlerini taklit eder.

-Ellerini müziğe göre hareket ettirir.

DİL GELİŞİMİ

-Konuşmadaki tonlamalara benzer sesler çıkarır.

-İsteklerini ağlamadan, ses ile belirtir.

-İsteklerini ağlamadan jest ve mimikle belirtir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Kişi tercihi yapar.

-Oyuncak tercihi yapar.

-Ses çıkaran nesnelerle ve oyuncaklarla oynamaktan hoşlanır.

-Basit el ve parmak oyunları oynar.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Kutunun içinden nesneleri tek tek çıkarır.

-Nesneleri eliyle ileri-geri hareket ettirir.

-Küçük nesneleri toplamak için baş ve işaret parmağını kullanır.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Hızlı bir şekilde emekler.

-Müzikal seslere bedeniyle eşlik eder.

-Eşyaya tutunarak sıralar.

-Ellerinden tutulunca 1-2 adım atar.

-Tek eli ile eşyaya tutunarak yürür.

bottom of page