top of page

           

Oyun Grubu Nedir,Nasıl Olmalıdır?

 

Aslında hep var olan ancak küçük çocuklu annelerin daha çok kullandığı bir tabirdir “oyun grupları”.

Eskiden, çocuğu ile akran ailelerle görüşen ya da çocuğunu parka sosyalleşmesi için götüren annelerimiz günümüzde artık oyun gruplarını tercih etmekteler.

Çünkü oyun grupları:

            Akran çocukları bir araya getirmekte,

            Birlikte aktivite yaparak, birbirinden “taklit” yolu ile öğrenmelerine fırsat vermekte,

            Güvenli bir oyun ortamı sunmakta,

           Annelerin çocuklarını tanımalarına ve çocuklarının yapabildiği ya da desteklenmesi gereken becerilerinin farkına varmalarını sağlamakta,

           Diğer anneler ile tanışma kaynaşma ve paylaşımda bulunmalarına fırsat vermekte.

           Anneden ya da bakımından sorumlu kişiden bağımsız olarak oyun becerisini geliştirmelerini sağlamakta. (Bu da okulöncesi kuruma başladığı zaman ayrılık kaygısı olmadan yeni ortama uyum sağlama becerisini geliştirmektedir)

           Akranları ile aynı mekânda birbirlerine zarar vermeden/kendini koruyarak etkinliğini sürdürebilmenin mümkün olabileceğini öğretmekte.

           Çocukların, yetişkinlerle oyunlarında hep çocuğun dediği olurken, akranları ile oyuncaklarla oynarken “sıra ile” oynamayı öğretmekte.

Oyun grubu seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

           Çocuğunuzun severek gitmek istediği bir mekân olmasına, (Severek geliyor/zor ayrılıyor mu?) özen gösterin. Sevdiği bir mekânda oyun oynamak, oynarken öğrenmesini de kolaylaştıracaktır.

          Oyun grupları “okul öncesi kurumlara hazırlık” niteliğinde olmalıdır. Uyulması gereken etkinlik sıralaması yoktur. Oyun gruplarında çocuğunuz kurumun kuralları dâhilinde özgür olmalıdır.

          Oyuncakların ve kurumun temizliğine özen gösteriliyor mu?

          Etkinlik planları çocuğunuzun o günkü ruh halinden tutun da dönemsel ilgilerine uygun olarak “esnek” yapıda olmalıdır. Çocuğunuz o gün oyun hamuru oynamak istemiyorsa, ona farklı seçenekler sunabilmeli ya da oyuncaklarla oynamasına fırsat vermelidir.

         Özellikle 0-36 aylık dönemde en az 2 ve en fazla 5 çocuğun aynı ortamda bulunması, çocuğun kalabalık ve gürültüden etkilenmeden oyuncakları keşfetmesine ve oyun oynamasına fırsat vereceği unutulmamalıdır.

          Gruptaki çocukların takvim yaşı kadar gelişim yaşı,ilgi alanları ve düzeyi de etkinliklerin kolay planlanması ve uygulanması açısından önemlidir.

          Oyun grubu liderinin çocuğunuzu iyi tanıdığından, çocuğunuzun yapabilirliklerini iyi bildiğinden emin olun. Çocuğun gelişimine ve ilgisine uygun olarak hazırlanmış etkinlikler, çocuğunuzun “başarma” duygusunu besleyecektir.

          Çocuğunuzun uykusunu aldığı, sağlığının yerinde olduğu saatlerin size sunulduğu grupları seçin. Gerekirse seans değişikliği talebinde bulunun.

          Çocuğunuzun dil becerisi henüz kendini ifade etmeye yetmediğinden, iç dünyası hakkındaki bilgiyi oyunlarını gözlemleyerek öğrenebiliriz. Oyun merkezlerinde sizin gözünüzden kaçan size aktaramadığı durumlar uzman tarafından yakalanabilir.

          Yeni ortamlara adaptasyonda zorluk çeken bir çocuğun oyun gruplarına da adaptasyonu birkaç gün sürebilir. Zamanla eğlenerek ve keşfederek çevreye uyumu gerçekleştirdiğinde bu “eğlenceli” tecrübesini başka olaylara ve yerlere adaptasyonunu kolaylaştıracaktır.

 

Özge SELÇUK BOZKURT
Çocuk GElişim Uzm. & Oyun Terapisti

bottom of page