top of page

 

Tarafımca Merkezimizde DENVER – II Gelişim Tarama Envanteri ve PORTAGE Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği uygulanmakta, sonrasında çocuğunuzun gelişim dönemine ve ilgi alanlarına uygun olarak bireysel ve grup olarak aktiviteler planlanmakta ve aylık gelişim takibi yapılmaktadır.

 

DENVER – II Gelişim Tarama Envanteri

 

0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan test, çocukların gelişimindeki gecikmeleri saptamayı amaçlamaktadır. Çocuktan yaşına uygun çeşitli işlemler yapması istenir. Test uygulaması esnasında anne-babanın da dâhil olabileceği bölümler vardır. Kaba ve ince motor becerileri, dil gelişimi, sosyal becerileri ve öz bakım becerileri ölçülür.

Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak objektif olarak ölçmek için 116 maddede ve 4 alt bölümden oluşan bu ölçek, 0-6 yaş arasındaki çocuklarla ebeveynleri ile birlikte uygulanmaktadır.

Anne & babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir

 

PORTAGE Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği


Portage gelişim ölçeği 0-6 yaş çocuklarının bebeklerde uyarım, sosyal, dil, bilişsel ve fiziksel ve öz bakım gelişimlerini
değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır. Halen tüm dünyada 90 dan fazla ülkede kullanılan bu
ölçekle, okulöncesi eğitim kurumları eğitimcileri anne babalarla birlikte çocukların gelişimini
izlerler ve değerlendirirler.
Anne babalar ve öğretmenlerin birlikte yıl boyu yaptığı özel görüşme toplantıları ile çocuğun
hangi yönde beceriler geliştirmesi gerekiyorsa bu beceriler üzerinde veli-okul işbirliği içinde
çalışılır.

bottom of page