top of page

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 30.-36. AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Neden-sonuç ilişkisi kurar.

-Nesneleri birden fazla özelliğine göre sınıflar.

-Sorulduğunda zıt kavramları söyler.

-Yakın geçmişteki olayları hatırlar.

-‘Tek’ ve ‘çift’ kavramlarını içeren yönergelere uyar.

-İki nesneyi belirli bir özelliğe göre sıralar.

-Basit ritim kalıplarını tekrar eder.

-Basit şarkıları ezberler.

DİL GELİŞİMİ

-İki basit cümleyi birleştirir.

-Resimde gördüğü olayları anlatır.

-Dinlediği öyküyü anlatır.

-Çevresindeki ya da öyküdeki olayları canlandırır.

-Açık uçlu sorular sorar.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Yaşıtlarıyla birlikte oyun oynar.

-Grup içi konuşmalara katılır.

-İsteklerinin ertelenmesini kabullenir.

-Grupla şarkı söyler.

-Grupla dans eder.

-Ritim çalgıları çalar.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Modele bakarak yuvarlak çizgi çizer.

-Kâğıt keser.

-Katlamalar yapar.

-Altı-yedi küpten kule yapar.

-İri delikli boncukları ipe dizer.

-Tüp şeklindeki nesneleri işlevine uygun olarak sıkar.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Parmak ucunda birkaç adım atar.

-15-20 cm. yükseklikten atlar.

-Belirli bir uzaklığı (ortalama 15-20 cm) atlayarak geçer

-Hareketli topa tekme atar.

-Kendisine doğru atılan topu yakalamak için kollarını uzatır.

-Koşarken durup yerdeki nesneyi alıp koşmaya devam eder.

-Alçak engellerin üzerinden atlar.

-Pedal çevirir.

-Tek ayak üzerinde sıçrar.

bottom of page