top of page

Aylara Göre Bebek Gelişimi

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 1. AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Kendinden 20-30 cm uzaklıktaki parlak 
renkli nesneye bakar.

-Sese tepki verir.

DİL GELİŞİMİ

-Kendisiyle konuşan kişiye bakar.

-Farklılaşmamış ağlama davranışı gösterir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Kendiliğinden gülümser.

-Dokunsal uyarana tepki (Yanak/çene/ayak/ bacak/karın/sırt dokunulduğunda)

İNCE MOTOR GELİŞİMİ

-Elleri yumruk halindedir.

-Avuç içine verilen nesneyi kavrar.

KABA MOTOR GELİŞİMİ

-Başını ve boynunu kısa süreli kontrol 
etmeye çabalar.

-Sırt üstü pozisyonda yatarken ani bir 
uyaran verildiğinde sıçrar.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 2.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Görme alanı içindeki hareketleri izler.

-Yetişkini tanıdığını belli eder.

-Göz kontağı kurar.

DİL GELİŞİMİ

-Farklılaşmış ağlama davranışı gösterir.

-Müziğe tepki verir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-İnsan yüzüne gülümser.

İNCE MOTOR GELİŞİMİ

-Ellerini orta hatta birleştirir.

-Ellerini kısa süre açık tutar.

KABA MOTOR GELİŞİMİ

-Kucağa alındığında başını yaklaşık on beş saniye dik ve dengeli tutar.

-Sırt üstü yatırıldığında başını kaldırmaya çabalar.

-Yüz üstü yatırıldığında, başını hafifçe kaldırır ve kontrollü olarak indirir.

-Sırt üstü yatırıldığında bacaklarını ortalama iki saniye havada tutar.

-Yüz üstü yatırıldığında dizlerini karnına çeker 

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 3.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Parlak renkli, hareket eden nesneyi bir yandan diğer yana 180 derece izler

DİL GELİŞİMİ

-Farklı sesler çıkarır

-Sesin kaynağına yönelir.

-Konuşan kişiye ve ses çıkaran nesneye sesli tepki verir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Farklı jest ve mimiklere tepki verir.

-Sesli güler.

-Tanıdık durumlara tepki verir.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Ellerine uzun süre bakar.

-El ve ayaklarıyla oynar.

-Elinin yanındaki nesneyi yakalar.

-Uzaktaki bir nesneyi almak için tüm vücudu ile hamleler yapar.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 4.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Elindeki nesne alındığında arar.

-Elindeki nesne alındığında almak için elini uzatır.

-Sesleri ayırt eder.

-Değişik tatlara farklı yüz ifadeleri ile tepki verir.

DİL GELİŞİMİ

-Agular, babıldar.

SOSYAL DUYGUSAL

-Görme alanına giren sesli nesnelere / varlıklara ilgi gösterir.

-Görme alanına giren hareketli nesnelere / varlıklara ilgi gösterir.

-Farklı yüz ifadelerine tepki verir.

-Görme alanına giren sesli nesnelere / varlıklara ilgi gösterir.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Görme alanı içindeki nesneyi alır.

-Elindeki nesneyi ağzına götürür. 

KABA MOTOR GELİŞİM

-Yüz üstü yatırıldığında ağırlığını kollarına vererek göğsünü kaldırır.

-Yüz üstü yatırıldığında ayakları ile kendini öne doğru iter.

-Koltuk altlarından tutulduğunda adımlamaya benzer hareketler yapar.

-Yüz üstü yatırıldığında başını kaldırarak 90 derecede tutar.

-Kaşık veya küpü vücudunun orta hattına getirir.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 5.AY

 BİLİŞSEL GELİŞİM

-Elindeki nesneyle oynar.

-Yakın çevresinde bulunan kişi veya nesneleri tanıdığını jest, mimik ve hareketlerle gösterir.

-Çeşitli kokuları ayırt eder. 

DİL GELİŞİMİ

-Yetişkinin çıkardığı sesleri taklit eder.

-İsmi söylendiğinde bakar.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Yumuşak sese ve gülümseyen yüze, gülme, mutlu sesler çıkarma gibi davranışlarla tepki verir.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-El bileğini çevirir.

-Hedeflediği nesneye uzanır.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Vücudunu dik tutar.

-Yarı oturur pozisyonda destekle 10 dakika durur.

-Bacaklarını kısmen dik tutar.

-Yüz üstü yatırıldığında ağırlığını bir kolundan diğerine aktarır.

-Sırt üstü yatarken yan döner.

-Yan dönmek için kollarından ve bacaklarından destek alır.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 6. AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Kaybolan nesneyi/kişiyi arar.

-Aynadaki görüntüsüne tepki verir.

DİL GELİŞİM 

-Dudak sesleri çıkarır.

-Tek heceli anlamsız sesler çıkarır.

-İsteklerini belirtmek için sesleri kullanır.

-İsteklerini belirtmek için jest ve mimikleri kullanır.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Kucağa alınmak ister.

-Tanıdığı kişi kucağa aldığında ona sarılır.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Elinde bir nesne varken diğer eliyle ikinci nesneyi alır.

-Elindeki nesneyi yere vurur.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Destekle dik oturur.

-Yüz üstü yatarken bacaklarıyla vücuduna yön verir.

-Kol ve bacakları yardımıyla vücudunu iter.

-Sırt üstü yatırıldığında vücudunu ileri geri hareket ettirir.

-Yüzüstü ileriye ya da geriye doğru sürünür.

-Sırt üstü yatarken yüz üstü döner

-Yatarken kendini kaldırmaya çalışır

-Yüz üstü yatırıldığında sırt üstü döner

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 7.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Görme alanı içinde saklanan nesneyi arar.

-Görme alanı dışına çıkan yetişkine, jest mimik ve hareketlerle tepki verir.

DİL GELİŞİMİ

-Yüksek/ alçak ya da hızlı/yavaş ses tonlamalarına tepki verir.

-Yetişkinin çıkardığı sesleri kısa bir süre sonra tekrar eder.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Kendisiyle oynayan kişiye eşlik eder.

-Müzik dinlemekten hoşlanır.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Aynı eline uzatılan ikinci nesneyi almak için elindeki nesneyi diğer eline geçirir.

-İki elinde birer nesne tutar.

-İki nesneyi birbirine vurur.

-Nesneyi eliyle keşfetmeye çalışır.

-Kabın içindeki nesneleri kabı ters çevirerek boşaltır.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Desteksiz oturur.

-Elleriyle ayaklarını tutar.

-Kol altlarından desteklendiğinde adım atar.

-Otururken emekleme pozisyonuna geçer.

-Tutunarak ayakta durur.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 8. AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Saklanan ve kısmen görünen nesneyi bulur.

DİL GELİŞİMİ

-Yetişkinin ilgisini çekmek için kendi kendine sesler çıkarır.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Dinlediği müziğin özelliğine göre farklı tepkiler verir. 

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Başparmağı ile herhangi bir parmağını karşı karşıya getirir.

-Nesneleri parmaklarıyla tutar.

-Tuttuğu nesneyi bir kabın içine atar.

-İki elinde nesne varken uzatılan üçüncü nesneyi alır.

-Kucağa alınmak için yetişkine doğru kollarını uzatır.

KABA MOTOR  GELİŞİM

-El ve dizleri üzerinde bedeni ile ileri geri hareket eder.

-Sırtüstü yatarken oturur pozisyona geçer.

-Emekler.

-Vücudunu sesin geldiği yöne çevirir

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 9.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-İstenildiğinde elindeki nesneyi verir.

-Tanıdığı bir kişi ya da nesne sorulduğunda onu aramak için başını çevirir.

-Sorulduğunda aynadaki görüntüsünü parmağı ile gösterir.

DİL GELİŞİMİ

-Başkalarının sesini bilinçli olarak taklit eder.

-Kendisiyle konuşan kişiye farklı sesler çıkararak cevap verir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 

-Engellendiğinde ses çıkararak tepki verir.

-Tanımadığı kişilerden utanır.

-Kendisiyle yakın iletişimi olan kişiler yanından ayrıldığında ağlar.

-Oyuna katılır.

-Basit taklitler yapar.

İNCE MOTOR  GELİŞMİ

-Nesnelerle oyun oynar.

-Dürtme-deşme hareketi yapar.

KABA MOTOR GELİŞİMİ

-Eşyaya tutunarak ayağa kalkar.

-Bir eliyle tutunarak diğer eliyle yerdeki nesneyi alır.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 10. AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Gözünün önünden kaldırılan nesneyi ilk saklanılan yerde arar.

-Yetişkinin yaptığı el ve vücut hareketlerini taklit eder.

-Ellerini müziğe göre hareket ettirir.

DİL GELİŞİMİ

-Konuşmadaki tonlamalara benzer sesler çıkarır.

-İsteklerini ağlamadan, ses ile belirtir.

-İsteklerini ağlamadan jest ve mimikle belirtir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Kişi tercihi yapar.

-Oyuncak tercihi yapar.

-Ses çıkaran nesnelerle ve oyuncaklarla oynamaktan hoşlanır.

-Basit el ve parmak oyunları oynar.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Kutunun içinden nesneleri tek tek çıkarır.

-Nesneleri eliyle ileri-geri hareket ettirir.

-Küçük nesneleri toplamak için baş ve işaret parmağını kullanır.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Hızlı bir şekilde emekler.

-Müzikal seslere bedeniyle eşlik eder.

-Eşyaya tutunarak sıralar.

-Ellerinden tutulunca 1-2 adım atar.

-Tek eli ile eşyaya tutunarak yürür.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 11.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Kutuların içindeki nesneleri bulur.

-Nesneyi amacına uygun biçimde kullanır.

-Kolayca ulaşamayacağı nesnelere çeşitli yolları deneyerek ulaşır.

-Resimleri/fotoğrafları inceler.

DİL GELİŞİMİ

-Nesneleri ve varlıkları ifade edebilmek için kendine özgü ses- sözcük benzeri ifadeler kullanır.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Duygularını ses, jest ve mimiklerle ifade eder.

-Oyunlarında taklitleri kullanır.

-Sosyal iletişim kalıplarını kullanır.

İNCE MOTOR GELİŞİMİ

-Küçük nesneleri dar ağızlı kaba atar.

-Kum ve/veya su gibi materyallerle oynar.

-Bardağı kulpundan tutar.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Ayakta 10 saniye yardımsız durur.

-Tek elinden tutulduğunda yürür.

-Yetişkin ile oturarak top oynar.

-Ayakta dururken oturma pozisyonuna geçer

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 12.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM      

-Saklanan nesneleri birden fazla yerde arar.

-Bir grup nesne arasından adı söylenen nesneyi gösterir.

-Çevresinde oynayan çocukları izler.

DİL GELİŞİMİ

-Nesnelerin ya da kişilerin adlarını söyler.

-Tek sözcüklü cümle kullanır.

-Bir - on arasında sözcük söyler.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Başkalarının ilgisini çeken davranışları tekrar eder.

-Bağımsız hareket etmek ister.

-Hoşuna giden hareketleri tekrar tekrar yapar

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Nesnelerin kapağını yerlerine yerleştirir.

-Kalın yapraklı kitap sayfalarını çevirir.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Çömelme pozisyonundayken ayağa kalkar.

-Yardımsız yürür.

-Saplı nesneleri iter.

-Çorabını ayağından çıkarır.

-Basamakları emekleyerek çıkar.

-Kolları ile güç gerektiren hareketleri yapar.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 13-15.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Nesneyi en son saklandığı yerde bulur.

-Çeşitli nesneleri oyun aracı olarak kullanır.

-Mekândaki eşyaları yerlerinde arar.

-Özellikleri söylenen nesneleri verir.

-Doku özelliği söylenen nesneyi gösterir.

-Sorulan varlıkları işaret parmağı ile gösterir.

DİL GELİŞİMİ

-Sorulduğunda adını söyler.

-Anne- baba der.

-Bir-yirmi arasında sözcük söyler.

-Tanıdığı nesneleri isimlendirir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Kendi isteklerini yaptırmada ısrar eder

-Yeni karşılaştığı durumlarda duygularını ifade eden sesler çıkarır.

-Başkalarının duygularını anlamak için yüzüne bakar.

-Dokunarak sevgi göstermeyi taklit eder.

-Yüz ifadesi ile kızdığını belli eder.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Nesneleri dengeli bir şekilde üst üste koyar.

-Oyunlarda her iki elini eş güdümlü kullanır.

-Kalemi avucuyla kavrar

-Açılır kapanır nesnelerle, açma kapama yapar

-Kağıt yırtar

-Nesnelerin düğmelerine basar.

-Şekilleri uygun boşluklara yerleştirir.

-Topu iki eliyle tutarak karşısındakine atar.

-Suyu kaptan kaba boşaltır

-Küçük nesneleri dar ağızlı kaptan çıkarır.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Elinde nesne taşıyarak yürür.

-Yerdeki bir nesneyi eğilerek alır.

-Sabit duran topa ayağı ile vurur.

-Belirli bir yüksekliğe tırmanır.

-Yürürken itilip çekilen oyuncağı çeker.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 15-18.AY

BİLİŞSEL.GELİŞİM

-Daha önceden tanıdığı varlıkları başka bir yerde gördüğünde tanıdığını belli eder.

-Basit problem durumlarına çözüm üretir.

-Uzaktaki nesneyi gösterir.

-Birbirini izleyen iki yönergeye uyar.

-Vücudun iki parçasını gösterir.

DİL GELİŞİMİ

-Ritmik sesleri mırıldanarak tekrar eder.

-Melodik sesleri mırıldanarak tekrar eder.

-Sözel oyunlar oynar.

-Eylemleri uygun ses taklitleriyle ifade eder.

-İsimleri söylendiğinde kitaptaki resimleri gösterir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Başkalarının duygusal ifadelerini taklit eder.

-Öfkelendiğinde yetişkin desteği ile sakinleşir.

-İlgi çekmek için çeşitli davranışlar gösterir.

-Aynı mekânda diğer çocuklarla etkileşime girmeden oyun oynar.

-Yetişkinle etkileşimli oyun oynar.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Karalama/boyama yapar.

-Kaşık ve çatalı amacına uygun kullanır.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Elinden tutulduğunda basamak çıkar.

-Parmak ucunda yükselir.

-Bisikleti ayaklar yerdeyken sürer

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 19-21.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Aynı iki nesneyi eşleştirir.

-Vücudun 3-4 parçasını gösterir.

-Birbiriyle ilişkili iki nesneyi bir araya getirir.

-Basit sınıflamalar yapar.

-Yetişkinin davranışını, ses ve hareketle taklit eder.

-Nesneleri çıkardıkları sese göre ayırt eder.

DİL GELİŞİMİ

-Yirmi-elli sözcüğü anlamına uygun kullanır.

-İki-üç sözcükten oluşan bağlaçsız cümleler kurar. (Telgrafik konuşma).

-Basit sorulara uygun yanıt verir.

-Basit öyküleri dinler.

-Üç yüzden fazla sözcüğün anlamını bilir

-Resmini gördüğü nesneyi isimlendirir.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Bağımsız davranışlar gösterir

-Akranlarına ilgi gösterir.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Kitap sayfalarını ikişerli üçerli çevirir.

-En az dört küpten (5x5 cm) kule yapar.

-İki eliyle makas kullanır.

-İri boncukları çubuğa dizer.

-Vidalı kapakları açar.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Yardımla merdiven iner.

-Merdivenleri, bir ayağının yanına diğerini getirerek çıkar.

-Karşısındakine topu havadan atar.

-Geri geri yürür.

-Dengeli koşar.

-Yan yan yürür.

-Yardımla tek ayağının üzerinde durur.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 22-24.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Nesneleri merak eder/inceler/kurcalar.

-Şekilleri uygun boşluklara yerleştirir.

-Sorulduğunda varlıkların ya da parçalarının isimlerini söyler.

-Sembolik oyun oynar.

-Gözlemlediği davranışları model olmadığında da taklit eder.

-Yer bildiren yönergelere uygun tepkide bulunur.

-Parça bütün ilişkisi kurar.

DİL GELİŞİM

-Dil bilgisi kurallarına uygun iki sözcüklü cümle kurar.

-Elliden fazla sözcüğü anlamına uygun kullanır.

-Zamirleri kullanır

-Soru cümleleri kurar.

-Bildiği şarkı ya da tekerlemelere eşlik eder.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Sosyal iletişim kalıplarını kullanır.

-Evde basit işlere yardım eder.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-İki- üç küpten (2.5x2.5 cm.) kule yapar.

-Kapları boyutlarına göre iç içe yerleştirir.

-Makasla bir açımlık hamleler ile kesme yapar.

-Nesneyi iki elinin avuçları içinde yuvarlar.

-Kalemi üç parmağı ile tutar.

-Kağıdı iki eliyle buruşturur.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Oyuncağı ipinden çekerek yürür.

-Merdivenden yardımsız iner.

-Düz hat üzerinde yürür.

-Yerinde zıplar.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 25-30.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Tek basamaklı sayıları ard arda söyler.

-Çeşitli rollere girerek oyun oynar.

-Söylenen rengi gösterir.

-Ard arda verilen üç yönergeyi yerine getirir.

-Varlıkların seslerini resimleriyle eşleştirir.

DİL GELİŞİMİ

-Çoğul ekini kullanır.

-Anlaşılır şekilde konuşur

-Adını ve soyadını söyler.

-Üç ve daha fazla sözcüklü cümleler kurar.

-Basit cümlelerde zamirleri kullanır.

-Basit cümlelerde edatları kullanır

-’Hepsi’’ ve’’biri’’ ifadelerine uygun tepki verir.

-Nesneleri isterken isimlerini söyler.

-Anlatılan öyküyü dinler.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Oynamak istediği kişiyi seçer.

-Cinsiyetini bilir.

-Kendine ait nesneleri paylaşır.

-Basit kurallara uyar.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Yumuşak malzemelerle şekiller oluşturur.

-Model olunduğunda dik çizgi çizer.

-Nesneleri belli bir hat üzerinde yan yana dizer.

-Dört-beş küpten kule yapar.

-Paketlerin ambalajlarını açar.

-Kapı kolunu kullanarak kapıyı açar.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Topu başının üzerinden geriye atar.

-Hedefe top atar.

-Kaydıraktan kayar.

-Müziğe dans ederek eşlik eder.

-Düz belirli bir hat üzerinde geriye doğru yürür.

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİNDE 31-36.AY

BİLİŞSEL GELİŞİM

-Neden-sonuç ilişkisi kurar.

-Nesneleri birden fazla özelliğine göre sınıflar.

-Sorulduğunda zıt kavramları söyler.

-Yakın geçmişteki olayları hatırlar.

-‘Tek’ ve ‘çift’ kavramlarını içeren yönergelere uyar.

-İki nesneyi belirli bir özelliğe göre sıralar.

-Basit ritim kalıplarını tekrar eder.

-Basit şarkıları ezberler.

DİL GELİŞİMİ

-İki basit cümleyi birleştirir.

-Resimde gördüğü olayları anlatır.

-Dinlediği öyküyü anlatır.

-Çevresindeki ya da öyküdeki olayları canlandırır.

-Açık uçlu sorular sorar.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

-Yaşıtlarıyla birlikte oyun oynar.

-Grup içi konuşmalara katılır.

-İsteklerinin ertelenmesini kabullenir.

-Grupla şarkı söyler.

-Grupla dans eder.

-Ritim çalgıları çalar.

İNCE MOTOR GELİŞİM

-Modele bakarak yuvarlak çizgi çizer.

-Kâğıt keser.

-Katlamalar yapar.

-Altı-yedi küpten kule yapar.

-İri delikli boncukları ipe dizer.

-Tüp şeklindeki nesneleri işlevine uygun olarak sıkar.

KABA MOTOR GELİŞİM

-Parmak ucunda birkaç adım atar.

-15-20 cm. yükseklikten atlar.

-Belirli bir uzaklığı (ortalama 15-20 cm) atlayarak geçer

-Hareketli topa tekme atar.

-Kendisine doğru atılan topu yakalamak için kollarını uzatır.

-Koşarken durup yerdeki nesneyi alıp koşmaya devam eder.

-Alçak engellerin üzerinden atlar.

-Pedal çevirir.

-Tek ayak üzerinde sıçrar.

bottom of page